KONTAKTI

Kontaktirajte nas

Radno vrijeme

od 7:00 do 15:00 sati

Rad sa strankama

svaki radni dan od 08:00 do 12:00

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31

Dubrovnik - Hrvatska

Telefon (centrala): 020/333 - 240

info@domouprava-dubrovnik.hr

UPRAVA DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Član uprave/direktor: Pero Milković

direktor@domouprava-dubrovnik.hr

ODJEL ZA TEHNIČKE POSLOVE

Građevinski inženjer: 020/333-248

Građevinski tehničar: 020/333-244

Referent: 020/333-245

Tehničar za opremu i uređaje zgrade: 020/333-251

tehnicka@domouprava-dubrovnik.hr

 

ODSJEK ZA PROGRAME UPRAVLJANJE I OBNOVU

Voditelj Odsjeka: 020/333-243

Stručni savjetnik za upravljanje i obnovu: 020/333-246

Referent za programe upravljanja: 020/333-246

info@domouprava-dubrovnik.hr

 

ODJEL ZA FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Voditelj odjela: 020/333-255

Stručni savjetnik za opće i pravne poslove: 020/333-242

Referent 1: 020/333-250

Referent 2: 020/333-249

financije@domouprava-dubrovnik.hr

 

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Josipa Rajevac

"DOMOUPRAVA DUBROVNIK" d.o.o.

Iva Vojnovića 31, Dubrovnik - Hrvatska

szop@domouprava-dubrovnik.hr

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Dragana Brkan

"DOMOUPRAVA DUBROVNIK" d.o.o.

Iva Vojnovića 31, Dubrovnik - Hrvatska

info@domouprava-dubrovnik.hr

HITNE INTERVENCIJE

Unutar radnog vremena ( od 7:00 do 15:00 sati)

ZA HITNE INTERVENCIJE VODE I KANALIZACIJE

020 333 245

Van radnog vremena

ZA HITNE INTERVENCIJE VODE

091 122 1222

ZA HITNE INTERVENCIJE KANALIZACIJE

095 518 1367

ZA HITNE INTERVENCIJE DIZALA

091 471 1096

ZA HITNE INTERVENCIJE STRUJE

091 310 1033, 099 220 2722 i 098 285 039 - područje Mokošice, Gruža, Lapada i Montovjerne

098 244 294 - područje Grada, Pila i Ploča

098 473 240 - područje Župe Dubrovačke i Konavala