Dobrodošli na stranice Domouprave Dubrovnik

Domouprava Dubrovnik d.o.o. je poduzeće za upravljanje nekretninama u 100% vlasništvu Grada Dubrovnika.
Posao nam je da kao upravitelj u ime vlasnika nekretnine organiziramo redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja, obavljamo preglede nekretnina, utvrđujemo visinu zajedničke pričuve, osiguravamo zajedničke dijelove i uređaje od rizika, zastupamo suvlasnike pred sudom i drugim tijelima državne vlasti te obavljamo ostale poslove po osnovi odluka vlasnika čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova.
Osim redovnog održavanja, Domouprava Dubrovnik d.o.o. na zahtjev i pristanak većine obavlja i poslove izvanrednog održavanja zgrada te u tu svrhu izrađuje troškovnike, prikuplja ponude, ugovara radove, osigurava kreditna sredstva i nadzire radove.


Novosti


JAVNI POZIV za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika

Deratizacija,u svrhu sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti

PBZ banka je prema najavi snizila fiksnu kamatnu stopu za kunske kredite s 5,49% na 4,49%.

Grad Dubrovnik objavio JAVNI POZIV za sufinanciranje energetske učinkovitosti

Sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji s novim kreditorom KENTBANK d.d.

INFO-DAN – ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

Suvlasnici preuzeli energetski certifikat

Šesta edukativna radionica

Peta edukativna radionica

Info dan

Četvrta edukativna radionica

Treća edukativna radionica

Edukacijska radionica o energetskoj obnovi

Energetsko certificiranje

Prijedlog programa energetske obnove stambenih zgrada

Što je to energetska učinkovitost?

EDUKACIJSKA RADIONICA O ENERGETSKOJ OBNOVI

ŠTO JE TO ENERGETSKA UČINKOVITOST?