Novosti                                         Radni sastanak u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Predstavnici Domouprave sudjelovali na radnim sastancima u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gdje su u suradnji s HGK-om, Udrugom upravitelja i predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša pomogli u kreiranju novog natječaja i javnih poziva za sufinanciranjae projekata energetske obnove višestambenih zgrada koji je službeno objavljen 14.01.2015. Dokument možete ga preuzeti na stranici Fonda.

Aktivnosti Lipanj-Prosinac 2014.

Preuzimanje energetskog certifikata

Šesta edukativna radionica

Peta edukativna radionca

Info dan

Četvrta edukativna radionica

Treća edukativna radionica

Edukacijska radionica o energetskoj obnovi

Energetsko certificiranje

Prijedlog programa energetske obnove stambenih zgrada

Što je to energetska učinkovitost?

Natrag na naslovnicu...